Skoleprojekter

- Et par uddrag fra min tid på Arkitektskolen Aarhus  

Afgang_08_Natcollage_2005703_sort.jpg
Arkitektur som psykisk stimulans 
- afgangsprojekt fra Arkitektskolen. Projektforslag et botilbud til udviklingshæmmede, placeret i Cereskilen i Århus.

Klik her for flere billeder 

BBB_Collage_Udstillingen.jpg
Building Berlin Borders
- 9. semester projekt, transformation af tidligere industri-karré til kunstnermiljø med udstillingsfaciliteter.

Klik her for flere billeder

HDH_Lejligheder_laengdesnit.jpg
High Density Housing 
-7. semester projekt, en blandet bolig/handels-karré som skal øge tætheden i byen & skabe interaktion i området.

Klik her for flere billeder