Fritidsprojekter

Ved siden af studiet har jeg lavet nogle mindre opgaver for venner, familie og andre. Disse har haft meget forskellige karakter, fra anlæg af have/indkørsel over renovering/udbygning af badeværelse til en udvidelse af villa. 

Tilbygning villa
- Skitsering og tegninger til myndighedsgodkendelse

Haveskur
- Tegning og opførelse af et skur til opbevaring af diverse redskaber & møbler

Badeværelse
- Udvidelse af badeværelse i lejlighed, nedbrydning & opbygning

Indretning bungalow
- Skitseforslag til reorganisering af bungalow, rumforløb & hems til ekstra værelser

Hjemmeside
- Layout og programmering af hjemmeside til café, inkl. billeder og tekst 

 Villa Vildbjerg
- Skitsering og optegning af énfamilie villa