Projekter

I forbindelse med mit studie & i fritiden har jeg lavet forskellige arkitektur- & byggeprojekter. På arkitektskolen har opgaverne haft visionær & teoretisk karaktér, mens fritidsprojekterne er mindre opgaver, som er udført i praksis. Klik nedenstående ikoner for at se uddrag af forskellige projekter:

Fritidsprojekter

Praktikprojekter

Skoleprojekter